Zakres badań technicznych pojazdów


Badanie techniczne w Polsce przeprowadza się na koszt właściciela w Stacji Kontroli Pojazdów. Ma ono na celu sprawdzenie najważniejszych cech identyfikujących pojazd oraz potwierdzenie, że pojazd spełnia wymagania stawiane mu pod względem bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Badania techniczne w Polsce reguluje prawo o ruchu drogowym, określa ono, że badaniom podlegają pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze, motorowery i przyczepy.
         Pojazd bez ważnych badań technicznych nie może uczestniczyć w ruchu drogowym. Z tego powodu ważne jest okresowe sprawdzanie pojazdu. Zakres standardowego badania technicznego pojazdu obejmuje kontrolę oraz ocenę sprawnego działania kolejnych podzespołów i układów pojazdów, w szczególności ze względu na bezpieczeństwo jazdy. Bada się m.in.:
- stan zużycia opon,
- prawidłowość działania świateł,
- prawidłowość funkcjonowania hamulców,
- działanie urządzeń sygnalizacyjnych,
- działanie układu kierowniczego,
- stan techniczny zawieszenia, nadwozia i podwozia,
- emisję spalin.

Okresowe badania techniczne:


motocykli i motorowerów
samochodów osobowych
busów
ciągników rolniczych
pojazdów sprowadzonych z zagranicy
pojazdów z instalacją gazową „LPG”,


Dodatkowe badania techniczne:pojazdów przystosowanych do przewozu osób „TAXI”
pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego „L”
pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego pojazdów uczestniczących w kolizji, wypadku drogowym
pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych pojazdów, w których, w czasie badania stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu
 pojazdów zabytkowych pojazdów marki "SAM"
pojazdów uprzywilejowanych
pojazdów przystosowanych do ciągnięcia przyczepy „hak”
pojazdów pod kątem podatku VAT, PIT, CIT
pojazdów dla których określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego ustalanie nieznanych danych technicznych pojazdów
sprawdzanie mechanizmów i zespołów w pojazdach: geometrii zawieszenia pojazdu, amortyzatorów, luzów wzawieszeniu, toksyczności spalin, świateł mijania i drogowych itp.
wybijanie numerów nadwozia i wykonywanie tabliczek znamionowych