W związku z czasowym zawieszeniem zajęć stacjonarnych w placówkach edukacyjnych i wymogiem prowadzenia działań edukacyjnych w formavh zdalnego nauczania i uczenia się , zachecamy do korzystania z internetowych platform edukacyjnych udostępnianych przez PCKZiU w Drawsku Pomorskim..








Platformy edukacyjne PCKZiU w Drawsku Pomorskim zawierają materiały edukacyjne w postaci e-podręczników, repozytoriów, prezentacji wideo. Zasoby te pozwalają na realizację programu nauczania przy współpracy zdalnej z nauczycielem oraz samodzielne zdobywanie wiedzy w dowolnym miejscu i czasie.




PRZEJDŹ DO KATALOGU PLATFORM