Informujemy uczniów, którzy w czerwcu i lipcu bieżącego roku będą przystępować do egzaminów zawodowych, że od 1 czerwca organizujemy dla nich konsultacje. Celem tych konsultacji jest właściwe przygotowanie uczniów do egzaminów. Podczas konsultacji uczniowie będą mogli poznać procedury przebiegu egzaminu, rozwiązywać z pomocą nauczycieli typowe zadania egzaminacyjne, przejść przez kolejne etapy egzaminu (egzaminy próbne).

Konsultacje dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim (dotyczą):


    • klasy III Technikum Pojazdów Samochodowych (kwalifikacja MG.18)
    • klasy III TŻiUG (kwalifikacja TG.07)
    • klasy III G Branżowej Szkoły I Stopnia - mechanik pojazdów samochodowych (kwalifikacja MG.18) oraz kucharz (kwalifikacja TG.07)
    • klasy III Technikum Hotelarstwa (kwalifikacja TG.12)
    • klasy II Technikum Organizacji Reklamy (kwalifikacja AU.29)
Konsultacji udzielają:
    • Cezary Capek i Mirosław Melnyczok - dla uczniów klasy III TPS w czwartki i piątki w godz. 8.00 - 12.00
    • Adam Capek i Zbigniew Walenciej - dla uczniów klasy III G mechanik pojazdów samochodowych w  czwartki i piątki w godz. 8.00 - 12.00
    • Zbigniew Juchnik - dla uczniów klasy III TŻiUG oraz klasy III G kucharz w piątki w godz. 8.00 - 12.00
    • Mariola Kaliszan - Karpińska i Beata Kucharczyk - dla uczniów klasy III TH w czwartki w godz. 8.00 - 12.00
    • Maciej Jonak -  dla uczniów klasy II TOR w środy w godz. 8.00 - 12.00
Konsultacje dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku (dotyczą):
    • klasy III kucharz oraz III TŻiUG (kwalifikacja TG.07)
    • klasy III stolarz oraz III TD (kwalifikacja AU.15)
    • klasy III ślusarz (kwalifikacja MG.20)

Konsultacji udzielają:

    • Paweł Balicki - dla uczniów klasy III TD w piątki w godz. 8.00 - 12.00
    • Roman Kotynia - dlauczniów klasy III stolarz w piątki w godz 8.00 - 12.00
    • Alicja Kaniewska - dla uczniów klasy klasy III TŻiUG oraz klasy III kucharz w czwartki w godz. 8.00 - 12.00
    • Bogdan Brania - dla uczniów klasy III ślusarz w czwartki i piątki w godz.. 8.00 - 12.00