PCKZIU w Drawsku Pom. organizuje zbiórkę na pomoc dzieciom z Ukrainy. Wszelkie informacje przedstawione są poniżej.
Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 603161990 - Dyrektor PCKZIU

oraz sekretariat 514206215