Nasi uczniowie Technikum Hotelarskiego w ramach zajęć praktycznych aktywnie uczestniczą w uroczystościach związanych z inauguracją działalności Grupy American Heart od Poland w Szpitalu Drawskim. Brawo młodzi jesteśmy z Was bardzo dumni