Nasi goście to uczniowie klas 8 ze szkół podstawowych. Jako zawodowcy promujemy dziś szczególnie takie kierunki jak technikum żywienia, technikum hotelarskie, branżowa szkoła I stopnia kucharz i pracownik obsługi hotelowej, technikum pojazdów samochodowych, branżowa szkoła I stopnia mechanik pojazdów samochodowych oraz technikum reklamy.