I. Kadra kierownicza:


1. Mariola Puchalska - dyrektor
2. Monika Gołąb - wicedyrektor
3. Zbigniew Juchnik - kierownik Bursy


II. Pracownicy pedagogiczni


Nauczyciele branży budowlanej:

1. Piotr Szocik
2. Krystyna Werner


Nauczyciele branży drzewno - meblarskiej:

1. Paweł Balicki
2. Roman Kotynia
3. Emilia Małecka

Nauczyciele branży hotelarsko - gastronomicznej: 

1. Monika Gołąb
2. Zbigniew Juchnik
3. Mariola Kaliszan - Karpińska
4. Alicja Kaniewska
5. Paweł Kaniewski
6. Beata Kucharczyk
7. Elżbieta Przybyła

Nauczyciele branży mechanicznej:

1. Bogdan Brania
2. Kazimierz Hnatkowski
3. Andrzej Sapiński

Nauczyciele branży motoryzacyjnej:

1. Adam Capek
2. Cezary Capek
3. Henryk Kucharski
4. Katarzyna Melnyczok
5. Mirosław Melnyczok
6. Robert Szymczak
7. Zbigniew Walenciej
8. Henryk Wilga

Nauczyciele branży poligraficznej:

1. Maciej Jonak
2. Ewelina Kosmala

Nauczyciele wychowawcy Bursy:

1. Marta Augustyniak
2. Aleksandra Hennig
3. Anna Kalinowska
4. Joanna Karow
5. Dagmara Lebiedź
6. Jerzy Sawka
7. Aneta Targus
8. Krzysztof Wieczorek
9. Wojciech Witoń
10. Dariusz Zdyb

Nauczyciele -  doradcy zawodowi:

1. Lidia Borzymowska
2. Marta Gańska
3. Emilia Kowalska - Bator

Nauczyciel bibliotekarz:

1. Ewa Zyzda


III. Pracownicy administracji i obsługi:


1. Jerzy Chwaliński
2. Grzegorz Daszkiewicz
3. Ewelina Demko
4. Anita Drećko
5. Klaudia Gałecka
6. Andrzej Kaczmarek
7. Agnieszka Kadłubowska
8. Ewa Karow
9. Bartosz Kosobucki
10. Agnieszka Lebiecka
11. Jadwiga Leszner
12. Martyna Łojewska
13. Dagmara Malec
14. Edward Miazga
15. Mariusz Musiał
16. Tadeusz Płuska
17. Katarzyna Prychła
18. Sławomir Rumianowski
19. Małgorzata Smoleńska
20. Bogdan Szatkowski
21. Małgorzata Szpilska
22. Edyta Szulkowska
23. Celina Winiarska