STACJA KONTROLI POJAZDÓW prowadzi następujące rodzaje badań:


1. Badania techniczne pojazdów samochodowych o dmc do 3,5 ton:

• sprowadzonych z innych krajów,

• zasilanych gazem,

• powypadkowe,

• samochodów w stosunku, do których podjęta została decyzja o zabraniu dowodu rejestracyjnego z powodu usterek technicznych,

• skierowanych przez starostę,

• tabliczki znamionowe i numery identyfikacyjne.

2. Badania techniczne ciągników rolniczych.

3. Badania techniczne motocykli.

4. Badania techniczne motorowerów.

5. Badania techniczne pojazdów samochodowych innych o dmc do 3,5 ton.

Działalność Stacji Kontroli Pojazdów jest nadzorowana przez:

1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poprzez System Informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców oraz Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim (na mocy ustawy Prawo o Ruchu Drogowym).

2. Transportowy Dozór Techniczny (na mocy ustawy o dozorze technicznym).

SKP pracuje codziennie (od poniedziałku do piątku) od godziny 7.00 do godziny 18.00 oraz w soboty – w godzinach 8.00 – 14.00.


ZAPRASZAMY